E

Projekt “AK Gramen OÜ starditoetus”


EL_Regionaalarengu_Fond_vertikaalne
Projekti lühikirjeldus

AK Gramen OÜ juhtkond näeb oma ettevõtet 5 aasta pärast arvestatava tegijana eriehitustööde valdkonnas. Sellest lähtudes on ettevõtte põhiteenusteks vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus ning reoveemahutite, septikute ja imbväljakute paigaldus, lisateenusteks mulla- ja kaevetööd, lumekoristustööd ja konsultatsiooniteenus. AK Gramen OÜ poolt pakutavaid põhiteenuseid võib käsitleda komplekssetena – kliendile pakutakse „võtmed-kätte-lahendust“ või ka eraldiseisvatena – klient teeb valiku, arvestades enda vajadusi ja krundi omapärasid. Projekti raames soetas AK Gramen

Eesmärk

Ettevõtte tegevuse laiendamise üheks suuremaks kitsaskohaks on asjaolu, et mitmeid teenuse osutamiseks vajalikke tööriistu ja seadmeid renditakse. Sellega kaasnevad ettevõtte tegevusele väga suured kulud ning ka kliendile läheb teenus kallimaks, samuti on ettevõte sõltuv renditehnika saadavusest. Ettevõtte bilansis on järgmine põhivara: multilift veoauto ja rasketehnikatreiler, renditakse vastavalt vajadusele minikoppa, ekskavaatorit, buldooserit jt masinaid. Pakutavate teenuste kvaliteetsuse ja suurema tootlikkuse tagamiseks peab ettevõtte juhtkond äärmiselt oluliseks täiendada järjepidevalt masinaparki uue tehnikaga. Kõige suuremat puudust tuntakse võimsast ekskavaatorlaadurist, mille muudab multifunktsionaalseks esilaaduri ja ekskavaatorseadme ning lõikepea ja harvesteri olemasolu. Viimased on vajalikud vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamise ja reoveemahutite, septikute ja imbväljakute paigalduse eeltööks, milleks on trassi ja mahuti aluse pinna puhastamine võsast. Sellest tulenevalt on projekti eesmärgiks teostada vajalikud investeeringud (soetada ekskavaatorlaaduri lisadena lõikepea ja harvester) ning jätkata teenuse pakkumisega uuel tasemel.

Projekti tulemusena:

1) on soetatud multifunktsionaalne ekskavaatorlaaduri lisaseadmed;
2) loodud 2 uut töökohta;
3) saavutatakse planeeritud majandusnäitajad.

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ning toetuse suurus on 15 000 €.